ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΑΜΜΗΣ | ΜΠΙΘΙΖΗ

                     & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του δικηγορικού γραφείου «ΜΑΜΜΗΣ | ΜΠΙΘΙΖΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»


Από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα, το γραφείο μας λειτουργεί ως φορέας παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στην αμεσότητα της επικοινωνίας, την ad hoc
τεκμηριωμένη θεμελίωση, την υψηλή αποδοτικότητα στην υποστήριξη των υποθέσεων που εμπίπτουν στους τομείς της ενασχόλησής μας και την προσήλωση στις επιταγές της δεοντολογίας.
Λόγω της διεπιστημονικής του σύνθεσης, το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ κύκλο
αντικειμένων του ποινικού, αστικού & εμπορικού δικαίου. Δεδομένου ότι τα νομικά ζητήματα που αναφύονται στις περισσότερες υποθέσεις απαιτούν εμβάθυνση σε περισσότερα τους ενός γνωστικά αντικείμενα, η διεπιστημονικότητα αυτή εξασφαλίζει σφαιρική και αποτελεσματική νομική κάλυψη τόσο στο επίπεδο της συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης όσο και σε επίπεδο δικαστικών υποθέσεων.
Με την μακρά μας εμπειρία και συνέπεια στον επαγγελματικό χώρο της δικηγορίας, αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο των
συνεργατών του γραφείου μας,  παρέχουμε εγγυήσεις επαγγελματισμού και άρτιας διαχείρισης των νομικών ζητημάτων. 

Ιπποκράτους 9, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

Τηλ. 210 3251506, Fax 210 3232255

6979667137, 6975573537

info@mmlawoffice.eu